Home>Faculty list

Faculty

 • Yiming Rong
  Yiming Rong

  08-09

  Department head, Chair Professor Research Areas: Precision Manuf...

 • ​Qiang Zhu
  ​Qiang Zhu

  08-09

  Chair Professor Research Areas:metal advanced forming, additive ...

 • Haijiang Wang
  Haijiang Wang

  08-09

  Chair Professor Research Areas: Electrochemical Energy and Fuel Cell

 • Bi Zhang
  Bi Zhang

  06-20

  Chair Professor Research Areas: Additive subtractive hybrid manufacturing; precision machining

 • Yongbo Wu
  Yongbo Wu

  08-09

  Chair Professor Research Areas: Advanced Manufacturing and Precision Processing

 • Chenglong Fu
  Chenglong Fu

  11-04

  Associate professor Research Areas: Robotics and artificial intelligence

 • Zaiyue Yang
  Zaiyue Yang

  08-29

  Professor Research Areas: Smart grid、 Automatic control、Signal processing

 • ​Shaolin Xu
  ​Shaolin Xu

  08-09

  Assistant professor Research Areas:Hybrid machining, biomimetic micro- nanofabrication

 • U Kei Cheang
  U Kei Cheang

  07-18

  Assistant Professor Research Areas: micro- and nanorobotics

 • Liang Guo
  Liang Guo

  03-13

  Assistant professor Research Areas: Nanoscale Energy Conversion and Transfer, Laser processing

 • Hui Deng
  Hui Deng

  03-07

  Assistant professor Research Areas: Atomic level super finishing

 • Jiaming Bai
  Jiaming Bai

  08-29

  Assistant Professor Research Areas: Additive Manufacturing (3D Printing)

 • Wende Ke
  Wende Ke

  11-24

  Teaching Associate Professor Research Areas: Robotics and artificial intelligence

 • Yan Wei
  Yan Wei

  01-22

  Teaching Assistant Professor Research Areas: Nano particles on ...

 • Ke Liu
  Ke Liu

  03-31

  Chair Professor