Home>Professors list

Professors

Professors:

All / Department teacher / Part-time teachers in school / Part-time teachers outside

Department teacher

 • Yiming Rong
  Yiming Rong

  Department head, Chair Professor Research Areas: Precision Manuf...

 • ​Qiang Zhu
  ​Qiang Zhu

  Chair Professor Research Areas: Precision Forming Technology

 • Haijiang Wang
  Haijiang Wang

  Chair Professor Research Areas: Electrochemical Energy and Fuel Cell

 • Bi Zhang
  Bi Zhang

  Chair Professor Research Areas: Additive subtractive hybrid manufacturing; precision machining

 • Yongbo Wu
  Yongbo Wu

  Chair Professor Research Areas: Advanced Manufacturing and Precision Processing

 • Yiming Chen
  Yiming Chen

  Professor Research Areas: Robot and automation

 • Chenglong Fu
  Chenglong Fu

  Associate professor Research Areas: Robotics and artificial intelligence

 • Zaiyue Yang
  Zaiyue Yang

  Professor Research Areas: Smart grid、 Automatic control、Signal processing

 • ​Shaolin Xu
  ​Shaolin Xu

  Assistant professor Research Areas: Superprecision Manufacturing Technology

 • U Kei Cheang
  U Kei Cheang

  Assistant Professor Research Areas: micro- and nanorobotics

 • Liang Guo
  Liang Guo

  Assistant professor Research Areas: Nanoscale Energy Conversion and Transfer, Laser processing

 • Hui Deng
  Hui Deng

  Assistant professor Research Areas: Atomic level super finishing

 • Jiaming Bai
  Jiaming Bai

  Assistant Professor Research Areas: Additive Manufacturing (3D Printing)

 • Wende Ke
  Wende Ke

  Teaching Associate Professor Research Areas: Robotics and artificial intelligence

Part-time teachers in school

Part-time teachers outside